Informace pro akcionáře

Nabídka akcií       nabídka stažena na žádost akcionáře dne 27.9.2021